Eko Patrol tel. 986  

Pogotowie Weterynaryjne

tel. 22-622-55-22

Ptasi Azyl tel. 22-670-22-07

Skontaktuj się:

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Ważne numery w nagłych przypadkach:

 

 

02 lipca 2019


Zagraniczne podróże ze zwierzętami
towarzyszącymi. Paszporty.

 

Pisanie o zagranicznych podróżach ze zwierzętami przypomina nieco stąpanie po polu minowym, wyjątków jest wiele, a informacje szybko się dezaktualizują. Internet pełen jest stron wprowadzających w błąd, sam właśnie wysłałem maila z prośbą o poprawienie informacji zamieszczonych na stronie jednej z największych baz danych identyfikacji zwierząt. 

Postaram się, by ta strona była aktualizowana, ale nie mogę obiecać, że za każdym razem zareaguję w porę (choć może nie zajmie mi to kilku lat).

O czym zatem należy pamiętać podróżując z psem, kotem lub fretką po Unii Europejskiej?

Zwierzęta te muszą być oznaczone przez wszczepienie mikroczipu w 1/3 długości szyi po str. lewej. Wcześniejsze szczepienie przeciw wściekliźnie można wpisać do nowego paszportu tylko jeśli zwierzę było już oznakowane mikroczipem i posiada zaświadczenie o przeprowadzeniu szczepienia z wpisanym tego mikroczipu numerem. W innym wypadku ważne jest dopiero pierwsze szczepienie po zaczipowaniu, a wyjazd możliwy nie wcześniej niż po 21 dniach od szczepienia. Wyjątkiem są zwierzęta oznaczone czytelnym tatuażem, ale tylko wykonanym przed 3 lipca 2011 r.

Często trafia się na nieaktualne informacje o konieczności badania poziomu miana przeciwciał.

Przepisy nakładające obowiązek wykonywania badania neutralizującego miareczkowania przeciwciał wirusa wścieklizny w przypadku podróżowania do niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej straciło moc z dniem 31 grudnia 2011 r. Oznacza to, iż w przypadku podróży po tej dacie do Wielkiej Brytanii, Malty, Irlandii oraz Szwecji – wykonanie tego badania także nie jest obowiązkowe. Natomiast w przypadku przemieszczania psów do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Malty i Norwegii zwierzęta te obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom (z wpisem do paszportu), przeprowadzona nie wcześniej niż 5 dni, ale nie później niż 24 godziny przed datą ich planowanego wjazdu do tych krajów.

Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów "wymogi krajów, do których przewożone jest zwierzę towarzyszące, przedstawia posiadacz zwierzęcia, któremu uprawniony do wydawania paszportów lekarz weterynarii powinien udzielić możliwie jak największej w tej sprawie pomocy".

Tu pomagam jak mogę, choć sprawdzenie aktualnych przepisów wymaga niekiedy trochę czasu.

Wystawianie i wszelkie wpisy do paszportów może wykonywać wyłącznie uprawniony lekarz weterynarii. Czyli np. ja, także podczas wizyty domowej.

Wszystko powyższe odnosi się do przewozów niehandlowych, czyli do 5 zwierząt, wyjątkiem jest udział w wystawach czy zawodach, można wtedy przewozić więcej zwierząt, ale muszą mieć one powyżej 6 miesięcy, być zaopatrzonych w świadectwo zdrowia i dowód na piśmie o zarejestrowaniu w takim wydarzeniu.

Tylko nieliczne państwa zezwalają na wwóz zwierząt młodszych niż 12 tygodni- wieku, w którym najwcześniej można dokonać szczepienia przeciw wściekliźnie, oraz przed upływem 21 dni od pierwszego szczepienia.

Można to sprawdzić tu.

Nie wolno takich zwierząt wwozić do Polski.

Istotne i aktualne informacje najłatwiej znaleźć na tej stronie:  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi     oraz na stronach konsulatów.

Urzędowa cena wystawienia paszportu to obecnie 100 zł, ta sama w każdej uprawnionej do tego placówce.

Na koniec kilka informacji o podróżowaniu ze zwierzętami do krajów trzecich w stos. do UE - przy wjeździe z takich krajów prócz innych wymogów niezbędne jest także wykonanie badania poziomu przeciwciał metodą miareczkowania, oprócz krajów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013; czyli m. in. nie trzeba wykonywać tego badania przy wwozie zwierząt z Rosji czy Białorusi, ale jest ono obowiązkowe dla UKRAINY! Badanie takie wykonują uprawnieni lekarze nie wcześniej niż 30 dni po szczepieniu przeciw wściekliźnie, ale ważne jest dopiero 90 dni po przeprowadzeniu badania, a po wpisaniu do paszportu utrzymuje ważność tak długo, jak długo przestrzegane są terminy kolejnych szczepień. Tak więc wyjeżdżając ze zwierzęciem na Ukrainę, ale planując potem powrót do UE, należy także takie badanie wykonać, wtedy jednak okres 90-dniowy nie obowiązuje. 

Na koniec warto pamiętać o zasadach wywozu zwierząt do krajów trzecich:

Powiatowy Lekarz Weterynarii wystawia świadectwa zdrowia dla zwierząt towarzyszących wywożonych do krajów trzecich na podstawie ważnego 48 godzin orzeczenia lekarsko - weterynaryjnego wystawionego przez lekarza weterynarii w dowolnej lecznicy oraz dowodu aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie (w paszporcie lub książeczce zdrowia)

Świadectwo wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jest ważne 15 dni.

Przy wyjeździe ze zwierzęciem towarzyszącym do kraju trzeciego właściciel winien upewnić się, czy nie zmieniły się warunki wwozu zwierząt do danego kraju. Kraje takie jak Australia, Japonia, RPA wymagają świadectw zdrowia zwierząt wystawionych na własnych wzorach ww. krajów oraz świadectwa przedeksportowego. W przypadku nowych wymagań właściciel zwierzęcia powinien przedstawić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii wymagane przez dany kraj świadectwo wraz z jego tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli warunki te są spełnione Powiatowy Lekarz Weterynarii wystawia świadectwo na dostarczonym wzorze.

 

W wypadku podróżowania w celach niekomercyjnych ze zwierzętami innymi niż psy, koty i fretki, na ogół wystarcza ustna deklaracja o ich dobrym stanie zdrowia. Istnieją pewne obostrzenia przy wwozie królików z krajów trzecich.